:.   Inici > Coaching
coaching Sabadell terapeuta

Coaching. TRANSFORMACIÓ PERSONALA Sabadell, Jeroni Hernández resumeix molt breument el Coaching com l'excel·lència de la mútua comunicació i relació entre un professional i el seu client.

Perquè el Coaching és un procés d'acompanyament a persones emprenedores i amb ganes de superació, per ajudar-les a aconseguir els seus objectius, superant les seves limitacions i potenciant les seves fortaleses.

Perquè podem fer un treball de coaching encaminat a promoure canvis en qualsevol parcel·la de la nostra vida, tant sigui en l'àmbit professional com el familiar, social o personal.

Perquè si som persones que no ens conformem com són les nostres relacions, amb l'ajuda d'un coach produirem el canvi que modificarà les situacions insatisfactories de la nostra vida, ja que al llarg d'un procés de coaching, el coach ajuda al seu client a identificar la seva situació actual i el lloc on vol arribar i junts estableixen objectius i reflexionen sobre el pla d'acció més adequat per a aconseguir-los.

Durant les sessions, el coach escolta i observa al seu client i, a través de les seves preguntes, li fa reflexionar sobre les seves accions, pensaments, opinions, etc.

Perquè d'aquesta forma li ajuda a desenvolupar l'habilitat per treballar en equip i així obtenir els millors resultats, ja que es reconeix i es confia en les capacitats de cadascú en el seu rol.

S'aprèn a confiar i delegar i tothom es pot centrar en allò que millor domina i és la seva fortalesa. Es el tipus de comunicació on tothom se sent valorat i reconegut i per tant és fàcil fluir i avançar des del respecte i la valoració personal i professional.

Per tot això Jeroni Hernández en la seva consulta de Sabadell ens recorda de nou que podem assegurar que el coaching es una de les eines més importants de creixement personal i canvi, ja que com a fruit de l'observació durant anys, ha pogut constatar que -hi ha un abans i un després- per tota persona que passa per un procés de coaching.

A QUI VA DIRIGIT?
El Coaching va dirigit a tota persona que vulgui canvis i millores en la seva vida personal, familiar, social o professional, ja que...
 • Ajuda a fixar millors fites i assolir-les.
 • Dóna suport a la persona perquè faci més del que pogués fer només per si mateix.
 • Proporciona un enfocament més clar perquè els resultats siguin més ràpids.
 • Ajuda a la persona a descobrir i fer més clara i objectivament els canvis que desitja en la seva vida.
 • Enfoca a la persona perquè les metes que es marca, siguin realistes, constatables i ecològiques per a si mateix, per el seu entorn i per al seu sistema de valors.
Es poden beneficiar tant els pares que desitgen millorar les relacions amb els seus fills, com les parelles millorant la comunicació i empatia mutues. Tant el jove emprenedor que vol explorar totes les possibilitats amb què comptar per a l'èxit de la seva empresa o projecte, passant pel directiu que desitja adquirir i millorar les seves habilitats en el maneig i maximització dels recursos humans i personals.

BASES EN UN PROCÉS DE COACHING
Per part del coach, el seu compromís serà:
 • Posar al servei del client tot el seu coneixement, experiència, confidencialitat i sinceritat.
 • Mantenir en tot moment respecte i claredat sobre els objectius sol·licitats.
 • Honestedat perquè l'enfocament marcat sigui sempre en benefici del client, i fer-li veure allò que per molt que ho desitgi no seria el millor, ajudant-lo a descobrir noves metes o objectius alternatius que li portessin de forma més directa i precisa al seu creixement personal .
 • Per a això, s'han d'establir tasques, tècniques o les eines necessàries adequades per a la consecució dels objectius marcats.

Per part del client s'espera:
 • El compromís de realitzar les tasques que en cada visita es descobreixin com els graons que s'han de superar per arribar al cim; o sigui, col·laboració i entusiasme.
 • També s'espera total sinceritat respecte a la informació sobre els assumptes tractats amb el coach.
 • Igual que el coach guardarà total confidencialitat, pel bé del procés s'espera la mateixa actitud del client.
 • Sinceritat a l'hora de manifestar tant la falta de compromís, motivació o les dificultats que es descobreixin durant el treball.
 • Com a senyal de respecte mutu, l'observança de tot allò programat, ja que això augmentarà la força i eficàcia del compromís.
 • Especial compromís en els horaris tant de les visites com els horaris marcats per a la ejecució de les tasques acordades.