:.   Inici > Teràpia Psicològica > Teràpia per Depressió

Teràpia per Depressió


La descripció que més s'adapta al concepte de depressió seria: "la malaltia de l'ànima", o quan la persona s'enfonsa en un pou terrible i fosc del que no veu cap sortida. La despressió es caracteritza per una alteració de l'estat d'ànim amb la tristesa, manca d'energia i motivació per portar una vida activa i actuar com els pacients diuen: "com jo era abans", pot tenir moltes causes per la seva aparició. Altres símptomes freqüents en una depressió, depenent de la persona, poden ser l'insomni o l'excés de son, la lentitud o l'agitació en els actes, l'esgotament sense causa aparent, per el que la persona té sentiments d'inutilitat o culpa, dificultats de concentració i manca de claredat per prendre decisions, trastorn de la gana. Pèrdua total de gaudir d'allò que abans li donava plaer, i sovint pensaments i intents de suïcidi.

Podem classificar la depressió en dues categories: la depressió major o endògena i la depressió reactiva.

Depressió major o endògena
Les causes d'aquest tipus de depressió poden ser múltiples:
  • Factors genètics. La depressió esdevé sovint en familiars consanguinis de pacients depressius.
  • Factors neurofisiològics: tant la disminució com la pèrdua d'eficàcia dels neurotransmissors disminueixen el to afectiu. Se sap que de vegades, la depressió és deguda a un dèficit específic d'aquests neurotransmissors: serotonina, noradrenalina i dopamina.
  • També s'ha descobert que una exposició intensa a pesticides i altres productes que es fan servir a l'agricultura, pot ser causa de depressió. En aquest cas més enllà del tractament psicofarmacològic amb el que el pacient es tractat, pot rebre una important ajuda amb un tractament psicològic que li ensenyi i ajudi a encarar la seva vida donant-li eines i nous recursos amb els quals enfrontar-se millor a la seva situació.

Símptomes de la depressió endògena o major:

La depressió pot presentar-se de forma lenta i progressiva. És llavors que la persona comença a pensar i actuar de forma inusual. Les persones que estan al seu costat comencen a observar canvis en el seu comportament i en el seu estat anímic. Ens poden cridar l'atenció símptomes que poden ser més greus o més lleus, però que ja representen el comportament d'un estat depressiu.
  • Irritabilitat i tristesa persistent sense motiu aparent.
  • Trastorns de la son i en els hàbits alimentaris.
  • Manca d'energia, motivació i pèrdua d'interès fins i tot per fer coses que abans feia amb molta il·lusió.
  • Dolors i malestars físics constants que no responen al tractament farmacològic: dolors més lleus o greus tant a nivell orgànic com múscul esquelètic.
  • Plors incontrolats a qualsevol moment i lloc. Sentiments de culpa degut a la seva incapacitat per reaccionar.
  • Sentiments d'inutilitat i de buidor que el poden portar a pensaments de suïcidi com a sortida a aquesta situació.

Depressió reactiva
La depressió es produeix com resposta a un esdeveniment negatiu de la vida de la persona.

La persona arriba en aquest estat depressiu com a conseqüència de pèrdues importants: perd el treball i es queda sense recursos, mor o perd la persona estimada, té un greu revés en el seu status amb la pèrdua de privilegis i activitats quotidianes, etc. Com a conseqüència d'aquestes pèrdues la persona que pateix una depressió reactiva entra en un estat de tristesa, abatiment i d'impotència que trastoca tota la seva forma de viure: passa de ser un esser actiu a passiu, de mostrar alegria i optimisme a esdevenir trist i pessimista, de ser comunicatiu a tornar-se introvertit i malhumorat, passa per estats de ràbia, de no acceptació, d'un dol que si no es tractat a temps, anirà empitjorant cada vegada més.

Amb la Teràpia Breu Estratègica i d'altres tècniques suggestives aquest tipus de depressió tindrà una resposta ràpida i eficaç que li estalviarà al pacient molt de temps i patiment.