:.   Inici > Teràpia Psicològica > Teràpia per Hipnosi
terapia psicologica Sabadell psicologia psicoleg

Teràpia per Hipnosi. HIPNOTERÀPIA


Abans d'introduir el tema de la teràpia per Hipnosi, m'agradaria aclarir un parell de punts que encara en els nostres dies resten confosos per la majoria de persones. La hipnosi no és un estat màgic en què un hipnòleg fa canviar a qualsevol persona segons els desitjos que aquesta li sol·liciti. No és una submissió sense judici al poder de l hipnòleg que té la capacitat de transformar i/o manipular l'hipnotitzat. No és una vareta màgica que tot ho pot. A risc de ser reiteratiu, faig accent en aquests aclariments perquè molts ho creuen així.

L'hipnolèg no té cap poder especial, sinó que és un professional que coneix una sèrie de tècniques mitjançant les quals ajuda a la persona a aconseguir estats alterats de consciència -Hipnosi-, capaços d'augmentar la suggestionabilitat i capacitat de l'hipnotitzat, però perquè això es produeixi, la persona ha de mostrar confiança en tot el procés. La hipnosi s'aconsegueix assolint nivells de relaxació molt profunds, que augmenten la concentració i focalització en el tema que volem tractar. Perquè una persona no pugui ser hipnotitzada, n'hi ha prou que no ho vulgui, perquè des d'aquest moment la seva diàleg intern provocarà una barrera entre l'hipnòleg i ella mateixa.L'hipnoteràpia és la teràpia a través de la hiponisi i, amb les seves variants i tècniques, és l'eina més poderosa i específica per treballar situacions traumàtiques del passat que la persona no hagi pogut gestionar de forma saludable, perquè aquestes han quedat en l'oblit i la persona ni tan sol se'n recorda que les hagi viscudes. Gràcies a la hipnòsi el passat pot tenir atrapat a una persona provocant-li reaccions molt diverses i limitadores: incapacitat per actuar de forma coherent davant d'estímuls o situacions concretes, pors i/o de pèrdua de control, inseguretat, sentiment de tristesa, d'impotència, ira, etc. De cara a la persona com no se'n recorda dels fets, per ell/a no hi ha hagut cap causa determinant que justifiqui aquestes conductes, i és per això que li genera les esmentades emocions negatives.

Per treballar aquestes situacions ens caldrà utilitzar l'hipnòsi com a tècnica regressiva que ens permeti anar a buscar en la zona inconscient de la persona, on queden emmagatzemades totes les experiències reprimides que la persona no ha pogut gestionar, però que no desapareixen sinó que son la causa d'aquestes conductes disfuncionals o patològiques. És en aquests casos que les tècniques d'hipnosi regressives juguen un paper molt important per recordar, reviure i canviar l'experiència que te a la persona atrapada en un estat de limitació i bloqueig, la majoria de vegades tan greu que no les deixa avançar en la seva vida.

Altres funcions de l'hipnoteràpia son ensenyar la persona a potenciar l'autocontrol, fomentar la seva autoestima mitjançant l'autohipnosi i ajudar-li a créixer com a persona de forma autònoma, ja que l'autohipnosi es potenciadora dels recursos personals amb l'aplicació d'auto suggestions determinats per la pròpia persona.

Qualsevol persona es podria preguntar si això ja no ho fan altres línies de tractament diferents a la hipnòsi, i la resposta es que sí; però el que hem de tenir en compte és que existeixen molts tipus de clients/pacients, i que cadascú té una tendència a buscar eines o línies que s'adaptin més a la seva idiosincràsia. Queden enrere en el temps les sessions d'hipnosi amb caràcter màgic que solien tenir entre hipnòleg i client, on el primer era totpoderós i el segon un subjecte passiu que habitualment no recordava res.

Avui dia mitjançant la hipnosi ericksoniana una persona pot arribar a un estat alterat de consciència i treballar en estat regressiu des de la dualitat de tenir consciència del que està fent i alhora ser el protagonista de la història. Això li dóna confiança i el fa sentir-se protagonista del seu canvi personal.