:.   Inici > Teràpia Psicològica > Problemes de Relació Social i Familiar

Problemes de Relació Social i Familiar


Considerem que hi ha un problema de relació social o familiar quan la persona no es capaç de comunicar-se, quan per diferents motius no sap o no pot comunicar el que sent i el que pensa. Sovint es donen aquests problemes dins del si de les famílies en forma de problemes paterno-filials, fraternals o entre parelles. En aquests casos una manca total de comunicació, o una comunicació agressiva i manipuladora que fa patir a tots els membres de la mateixa, pot desmembrar una família i tenir tots la sensació de viure aïllats tot i estar envoltats dels altres membres.

A més aquest problema pot abocar en trastorns d'ansietat i estrés, estats depressius amb un baix rendiment en el terreny d'estudis, labora i social. Tanmateix, no és del tot dolent què hi hagi aquests problemes, el dolent és que no es busqui i es trobi una solució als mateixos, ja que quan això passa, la família surt enfortida i enriquida de l'experiència. Quan el problema és dóna entre pares i fills adolescents, aquests solen recórrer als amics per trobar el recolzament i la comprensió que no tenen a casa i això de vegades és un mal pitjor. Quan el problema està en la relació de parella, cadascú pot buscar les seves pròpies solucions per separat i això augmenta la distancia i la poca o minsa comunicació que puguin tenir. La solució ha de passar inevitablement per afrontar el problema i ser capaços d'escoltar-se, acceptar les diferències i començar a fer petits passos vers un nou tipus de relació.

El problema pot ser en el terreny laboral o social. La persona per manca d'habilitats socials i recursos personals tendeix a apartar-se del grup per por del judici o per desconfiança de cara als altres i així inicia un comportament d'insatisfacció i frustració, en el qual se sentirà cada vegada més marginat. Donat que en el món laboral i en la societat en que vivim hi ha fortes rivalitats, la persona tímida i poruga haurà d'aprendre aquestes habilitats que el faran més forta, haurà d'aprendre a manifestar-se, a demanar, a opinar i exposar-se. En definitiva, haurà d'aprendre a desenvolupar-se en àmbits interpersonals que fins el moment evita.

El que és important tenir en compte és que molt sovint quan una persona no sap o no pot comunicar-se, a priori no es tracta d'un problema de relació, sinó més aviat d'un problema personal que traspassa a la frontera sociofamiliar.